Onze oproep om samen met zo veel mogelijk leden en oud-leden, vrienden en sympathisanten 50 jaar WEVOK te vieren was een groot succes! Met bijna 250 inschrijvingen voor het pizzabuffet werden onze verwachtingen ruim overtroffen. Onze thuisbasis in het Ontmoetingscentrum zou daardoor veel te klein zijn geweest, maar gelukkig konden we in extremis nog uitwijken naar de Roosenberg op het Zoet Water. Dankzij de social media kon deze wijziging van locatie – 3 dagen voor het begin van de viering – nog gecommuniceerd worden.

In zijn speech blikte onze voorzitter Henri Bruggemans terug op 50 jaar volleybal in Weert en dankte hij een aantal ‘boegbeelden’ die  voor Wevok zowel in het bestuur als op sportief vlak veel hebben betekend. Daarna feliciteerde burgemeester Adri Daniels onze vereniging met dit 50-jarig jubileum namens het gemeentebestuur en haalde hij als ex-Wevokker enkele anekdotes op uit de beginjaren van Wevok. Op initiatief van de jeugdouders werd het bestuurstrio Henri, Guy en Michel in de bloemetjes gezet en met een biermand bedankt.

De sfeer was opperbest – de pizza à volonté werd zeer gesmaakt, maar geraakte niet uitverkocht zodat Wevok de weddingschap met pizzabakker Hannes verloor! De aanwezigheid van zoveel oud-Wevokkers verbaasde iedereen. We kunnen ons afvragen of de challenge om zo compleet mogelijk met de ploeg van toen aanwezig te zijn, hier iets mee te maken had. Onderstaande sfeer – en ploegfoto’s spreken boekdelen en een winnende ploeg aanduiden was zeer moeilijk, maar de keuze viel uiteindelijk op de damesploeg in 2de landelijke van het seizoen 95-96.

Feit is wel dat er aardig wat over de goeie oude tijd bij Wevok werd gekletst vooral onder de damesploegen. De coverband Booze Blender bracht goede muziek en er werd toch even gedanst, maar de te luide muziek belette spijtig genoeg de conversatie. Om bij te praten nodigen we iedereen terug uit op onze jaarlijkse Kaas-& Wijnavond op de laatste zaterdag van november!

Tot slot ook een woord van dank aan onze huidige seniorploegen en de jeugdouders voor hun hulp bij de vlotte organisatie van dit geslaagde event.

Vroeger in beeld

Nieuwe start in 1990-1991

Over verschillende competitiejaren heen
Seizoen ’95-’96 – de winnaars van de restaurantcheque !
Lijkt alsof ze dat toen al wisten?
Dé foto van toen en nu – publieksprijs (af te spreken)
Sfeerbeeld 50 jaar Wevok

Dames A dit seizoen

Sfeerbeeld
Herenploeg later op de avond!?