Beste Wevokkers,

Wat schrijf je op het einde van een jaar als 2020 !?
Terwijl sporten in normale tijden goed is voor de fysieke en mentale gezondheid, was dat vele maanden lang verboden om de verspreiding van het vermaledijde virus te beperken en… gezond te blijven!

We wensen jullie een warm Kerstfeest en een “intiem” Nieuwjaar in de stellige overtuiging dat we elkaar in de loop van 2021 opnieuw zullen kunnen ontmoeten en onze knuffelcontacten fors uitbreiden.

Hou het veilig zodat we in 2021 snel back-to-normal kunnen gaan en opnieuw kunnen volleyballen met supporters.

Guy, Michel & Henri