Sportongeval

Alle spelende en niet-spelende leden zijn aangesloten bij Volley Vlaanderen en verzekerd via de sportverzekering van Ethias.

Wat moet je doen als je een blessure hebt opgelopen tijdens een activiteit van onze club?

1. Je moet zo snel mogelijk het ongevalsaangifteformulier downloaden (https://volleyvlaanderen.be/uploads/file-galleries/2022-01-18-10-28-0419646845.pdf ) en de nodige gegevens op het formulier invullen. Het geneeskundig getuigschrift moet door de behandelende geneesheer worden ingevuld.

2. Het volledig ingevulde formulier bezorg je (uiterlijk 3 dagen na het ongeval) aan onze secretaris (guy@wevok.be – Speelbergstraat 33 – 3051 Sint-Joris-Weert), voor verdere afhandeling van de aangifte. Ingevuld formulier NIET zelf naar Ethias sturen.

3. Het formulier wordt door de secretaris naar Ethias verstuurd via Extranet. Hij bezorgt je dan het document ‘Bericht aan Ethias terug te sturen’ . Je vult je rekeningnummer in en stuurt het ondertekend naar Ethias. Daarna verloopt het contact met de verzekeringsmaatschappij niet meer via Wevok, maar enkel nog via jou, het slachtoffer.

4. Enkele weken later (meestal +/- 4 weken) ontvang je een brief van Ethias waarin bevestigd wordt dat ze jouw aangifte hebben ontvangen en dat ze een schadedossier hebben geopend met een dossiernummer, dat in alle correspondentie met de verzekeringsmaatschappij moet worden vermeld. In de brief zit ook een door je geneesheer in te vullen attest van genezing.

5. Hou al de documenten van betaalde kosten in verband met het ongeval bij en maak er een kopie van.

6. Breng de kosten binnen bij je mutualiteit – met vermelding dat het een sportongeval betreft – zij doen een eerste terugbetaling van kosten waarvoor tussenkomst van de mutualiteit is voorzien. Zij bezorgen je een verzamelstaat of kwijting van de gedane verrichtingen.

7. De verzamelstaat van de mutualiteit en andere onkostennota’s (facturen, apothekersrekeningen, …) stuur je zelf naar Ethias, altijd met vermelding van je dossiernummer. Maak altijd kopies!
Ethias
Prins Bisschopsingel 73
3500 Hasselt
Tel. 011/28 22 25

8. Het attest van genezing dat je van Ethias hebt ontvangen, moet je door een geneesheer laten invullen. Je stuurt dit rechtstreeks naar Ethias

OPGELET!

Voor je opnieuw begint te sporten, MOET een attest van genezing opgestuurd worden naar Ethias, anders ben je niet meer verzekerd voor een eventueel volgend ongeval. De datum op het attest van genezing is van groot belang.

9. Indien je al genezen bent voor Ethias je het dossier heeft opgestuurd, vraag je een attest van genezing bij de geneesheer en stuur je dat op.

10. Ethias doet de terugbetaling van kosten waarvoor zij tussenkomen rechtstreeks op je rekeningnummer.

Wevok maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken. Lees alles over onze cookies in onze cookie policy en onze privacy policy bevat alles over uw privacy.
Door verder te gaan op deze site, gaat akkoord met het gebruik van onze cookies. OK