Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op het werk, en dus ook in de sportclub. Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos. Deze afspraken of regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet zo wat wel en wat niet kan.  We hebben deze afspraken/regels samengesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten.

Volleybal is een ploegsport en een ploegsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel op als naast het veld. Deze regels zullen daar zeker positief toe bijdragen. Spelen bij Wevok betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt.

Administratie

 1. Jaarlijks wordt het lidgeld op het einde van het vorige seizoen ter betaling aangeboden. Kosten die voortvloeien uit een laattijdige betaling vallen ten laste van het lid. Het lidgeld wordt onder geen beding terugbetaald (bv. Blessures, verhuis, …)
 2. Het lidgeld dekt de kosten van het volleyballen (huur zaal, betaling trainers, aansluiting Volley Vlaanderen, verzekering, materiaal, ed). Er wordt enkel lidgeld gevraagd aan de spelende leden. Een niet-spelend lid, vrijwilliger, geniet van een vrijstelling.
 3. Zolang het lidgeld niet is betaald, kan de speler niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.
 4. Doorgeven van wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, …) aan de secretaris is noodzakelijk om in orde te zijn met de aansluiting en verzekering. Verschillende persoonlijke gegevens kan je aanpassen in je Twizzit-account.
 5. In de officiële competitie worden de procedures gevolgd die algemeen geldig zijn binnen Volley Vlaanderen (info reglement op www.volleyvlaams-brabant.be).

Uiteraard zijn wij blij als ouders ons willen helpen. Voor ouders zien wij een belangrijke rol weggelegd binnen de jeugdwerking van de club. Vooral in het aanmoedigen van de kinderen, maar ook het actief op zich nemen van een aantal taken zoals ploegafgevaardigde, het vervoer van en naar wedstrijden, het opzetten en afbreken van de terreinen, het invullen van het wedstrijdblad, scheidsrechter zijn, bemannen van het cafetaria… vinden wij onontbeerlijk in onze jeugdwerking.  Wees een sportouder!

 1. De trainer/coach heeft een voorbeeldfunctie. Hij is tijdig en in sportieve outfit aanwezig in de sportzaal en zorgt dat hij de spelers kan ontvangen.
 2. Trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor een correcte communicatie naar spelers en ouders.
 3. Trainers zijn steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.
 4. De trainer zorgt er voor dat elke training degelijk voorbereid wordt.
 5. Een trainer of coach zorgt zelf voor vervanging indien hij niet kan aanwezig zijn. Hij/zij brengt het bestuur op de hoogte van zijn/haar afwezigheid en wie de vervanging zal doen.
 6. De trainer of coach beslist wie er speelt.
 7. De trainer of coach draagt de verantwoordelijkheid voor de hele groep en motiveert de spelers.
 8. De trainer zet mee het veld klaar en zorgt er na de wedstrijd voor dat het materiaal netjes opgeborgen wordt in het opberghok en dat alle ballen aanwezig zijn in de juiste ballenkar.
 9. De trainer neemt zoveel mogelijk deel aan de opleidingen en bijscholingen die hem/haar door het bestuur of de sportieve cel worden aangeboden.
Sponsors
Kalender

© website powered by Twizzit.com